Likovni vremeplov kroz 120 godina Umjetničkog paviljona u Zagrebu : 120 godina / umjetnika / djela

Likovni vremeplov kroz 120 godina Umjetničkog paviljona u Zagrebu : 120 godina / umjetnika / djela

Datum održavanja : 03.02.2018. – 04.03.2018
Vrsta izložbe : Izložba djela likovnih umjetnosti
Autor izložbe : Tonko Maroević
Dizajn kataloga : Bachrach & Krištofić 
Broj stranica : 102
Fotografije cb : 9
Fotografije u boji : 138
Dimenzije : 23×28 cm
ISBN : 978-953-6890-76-7
Cijena : 150,00 kn

Opis proizvoda

Katalog izložbe na hrvatskom i engleskom jeziku. Autori predgovora su akad. Tonko Maroević i  Jasminka Poklečki Stošić. Katalog djela – Lada Bošnjak Velagić i Aneta Barišić. Fotografije – Goran Vranić, Arhiva Moderne galerije u Zagrebu, Damir Fabijanić, Mario Krištofić, Arhiva službe Dokumentacije Umjetničkog paviljona, Arhiva službe Dokumentacije Muzeja grada Zagreba. Lektura i korektura – Ivana Sor. Prijevod na engleski – Graham McMaster. Tiskara Zelina d.d.