Neka jedu kolače?

Neka jedu kolače?

Opis proizvoda

Katalog izložbe na hrvatskom jeziku s tekstovima Veljka Barbieria, prof. dr. sc. Aleksandra Durmana, dr. sc. Miljenka Ernoića, Branka Franceschija,  dr. sc. Suzane Marjanić, akademika Tonka Maroevića, Pierrea Stépanoffa, prof. dr. sc. Aleksandra Štulhofera, prof. dr. sc. Meri Tadinac i Jasminke Poklečki Stošić, fotografijama i kataloškim popisom izložaka.

Kataloški popis djela: Aneta Barišić i Irma Novalić

Fotografije: Filip Beusan, Damir Fabijanić, Josip Klarica, Mario Kučera, Zoran Marinović, Berislava Picek, Ivan Posavec, Milan Božić, Boris Cvjetanović, Kan, Goran Vranić, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka i Muzej za umjetnost i obrt (fotografija Mladena Tudora).

Prijevod teksta Pierrea Stépanoffa s francuskog na hrvatski: Ursula Burger

Lektura i korektura: Ivana Sor

Idejni autori vizuala: Branko Franceschi i Jasminka Poklečki Stošić

Oblikovanje kataloga, obrada fotografija, prijelom i priprema za tisak: Bachrach & Krištofić

Tisak: Tiskara Zelina

Naklada: 200 primjeraka